Program 2019

16 sierpnia 2019 (piątek)

od 19.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu,

19.00 – 23.00 praca sekretariatu rajdu.

 

17 sierpnia 2019 (sobota)

06.00 – 10.40 praca sekretariatu rajdu,

07.45 – odprawa techniczna tras rowerowych TR75, TR150,

08.00 – start tras rowerowych TR75, TR150,

08.45 – odprawa techniczna tras pieszych TP25, TP50,

09.00 – start tras pieszych TP25, TP50,

10:45 – odprawa techniczna trasy pieszej TP10,

11.00 – start trasy pieszej TP10,

16.00 – limit czasu trasy TP10,

17.00 – limit czasu trasy TP25,

18.00 – limit czasu trasy TR75,

23.00 – limit czasu tras TP50, TR150,

 

Ceremonie dekoracji najlepszych zawodników z poszczególnych tras odbędą się 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika kwalifikującego się do dekoracji.

 

18 sierpnia 2019 (niedziela)

do 10.00 – opuszczenie bazy rajdu.

 

Organizator

Partnerzy